Du får tilgang til å spille av arkivfilene direkte fra server over nettet (streaming) mot at du godkjenner lånebetingelsene:

Materiale lånes til personlig bruk til forskning og undervisning.
Filene må ikke lastes ned, kopieres/filmes eller lagres lokalt.

Du får tilgang på arkivmaterialet i 30 dager. Du kan be om forlengelse av lånetiden. Studenter ved dansevitenskap får tilgang til relevant pensum i studieperioden.
På grunn av personopplysningsloven og åndsverksloven er ikke materialet åpent tilgjengelig.

Relevant lovverk og litteratur:
LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).
http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html


LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html


En veiledning i opphavsrett
http://www.nb.no/nbsok/nb/21d6a31248e3b1b540e83f18ccf99b48.nbdigital?lang=no#0