Klikk på «Subscribe» og oppgi:
-personopplysninger
-konkretiser hvilket materiale du ønsker å låne
-hva det skal brukes til
-når det skal brukes

Vi tar kontakt innen to uker for å avklare hvilket relevant materiale vi har tilgjengelig digitalt. Du varsles når materialet er tilgjengelig. Behandlingstida vil variere ut fra arbeidskapasiteten og prioriteringer ved senteret - det er lurt å ute i god tid med førespurnaden.